Agenda

Datum Plaats Podium
3 juni 2018 Maastricht Heiligdomsvaart Maastricht
Tijd: 14.00 u. Blazersensemble Cupros zal meelopen met de Maastrichtse Heiligdomsvaart en zorgen voor een muzikale bijdrage. Meer informatie